Home‎ > ‎

Members

Members(Japanese)

Faculty


Students 
AOKI Kaito
SUGIMURA Aito
EBI Hidetake
KUBOTA Taichi
TAKAHASHI Ryo
HORIE Shunpei
MORIMOTO Haruki

Past members
Alumni
2019    URAMOTO Yuta
2019    WAKABAYASHI Shun
2018    WATANABE Eri
2018    YOSHIMOTO Tamon
2017    MATSUURA Takaaki
2017    KATSUDA Miyu
2017    NAKADA Taisei
2017    MATSUBARA Shota
2015    FUKUZAWA Ryota
2015    WAKATA Koki
2014    MASAKI Yuto
2012    FUJIMURA Yoshiki
2012    TSURITANI Yoshitsugu
2012    HIRANO Hiroyasu
2012    MIYAKOSHI Ryo
2011    UEDA Akihiro
2011    KUSA Akihiko
2010    AOKI Toru
2010    OHMURA Kazuki
2009    UENO Musashi
2009    KONDO Naoto
2009    FADLIL Muhammad

Thesis
サブページ (3): Profile Profile in Japanese Thesis